El Hamrah Iinah
Int & Fin & S & Dk & Est Ch


born 27.4.1995 (B)El Hamrah Iinah
El Hamrah Zain Zariir Int Ch El Hamrah Timirr-Khan Int Ch El Hamrah Karachi-Khan
Int Ch El Hamrah Giah
Ch El Hamrah Faanillah Int Ch Baklava's Ahsan-Min
Ch El Hamrah Shamil
Ch El Hamrah Riah Int Ch El Hamrah Bazman
Ch Kirman Carishnu
Ch El Hamrah Shamil
Ch El Hamrah Larla Ch Volante's Passito
Int Ch El Hamrah Giah