El Hamrah D-Litter

Born 8.12.1993 (3+3)


Ch Dahana (B)


Daiman-Zain (D)


Damida (B)


Danenda (B)


Ch Darizain Haalah (D)


Davar-Zain (D)


El Hamrah D-Litter
Int Ch El Hamrah Timirr-Khan Int Ch El Hamrah Karachi-Khan Int Ch El Hamrah Bazman
Int Ch Al Caliphs Bedelia
Int Ch El Hamrah Giah Int Ch El Hamrah Bazman
Ch Sawra-al-Sabha (sm)
Ch El Hamrah Aswidah Ch El Hamrah Pelham Ch El Hamrah La'Ban
Ch Zanestan Sahane
Ch El Hamrah Mafdiy Int Ch El Hamrah Karachi-Khan
Int Ch El Hamrah Golondrina