El Hamrah J-Litter

Born 9.3.2012 (3+1)

The puppies were photographed at the age of 6,5 weeks.

Jairi (D)

Jaser (D)

Jelani (D)

Jamrah (B)
El Hamrah J-Litter
El Hamrah Gafar Ch Kuriirin Dolezal Deverre Ch Kuriirin Amurath
Ch Shafaq Jinha Ez Jingles
Ch El Hamrah Yanlah Int Ch El Hamrah Farraar
Int Ch El Hamrah Rania
Ch El Hamrah Elham Ch Dadaelis Nile of Tazillah Dadaelis Cairo
Elessar's Dadaelis Azila F'rk
Int Ch El Hamrah Tiflah Int Ch El Hamrah Rammah-Sahir
Ch El Hamrah Mareena