El Hamrah L-Litter

Born 10.9.1996 (1+0)


Ch La-Jallab  (D)


El Hamrah L-Litter Ch El Hamrah Ergamenes Ch Asarafi Don Juan Ch Sahrai Kookab Al Dahab
Ch Ibinores Zarifa
Ch El Hamrah Sahrzade Fin Ch El Hamrah Mehar-Khan
Fin Ch El Hamrah Isadoora
Int Ch El Hamrah Qashdah Int Ch El Hamrah Bazman Ch Kirman Carishnu
Ch El Hamrah Shamil
Ch El Hamrah Cajal Ch El Hamrah Valabhi
Ch Sawra-al-Sabha (sm)